USLUGE

Stručni socijalni rad

Održava i podstiče korisnike na kvalitetan život u ustanovi. Socijalni radnik – je tu od prvog susreta sa korisnikom i pomaže mu o odluci kako da postane korisnik doma, pruža neophodne informacije vezane za smeštaj i boravak u domu. Socijalni radnik vrši prijem korisnika, procenu i zajedno sa korisnikom izrađuje individualni plan adaptacije a kasnije plan usluga. Kroz individualni i grupni socijalni rad upoznaje korisnikove svakodnevne navike, potrebe, preostale sposobnosti, interesovanja i želje i pomaže mu u prilagođavanju na uslove života u domu. Takođe tokom perioda adaptacije i daljeg boravka u ustanovi socijalni radnik pomaže korisniku svojom podrškom i osnaživanjem u savlađivanju straha, nesigurnosti, odbačenosti, usamljenosti i u stanjima depresije.

 

Radno - okupaciona terapija

Socijalni radnik ustanove je zadužen za realizaciju radno – okupacione terapije, koja ima za cilj očuvanje preostalih funkcionalnih sposobnosti korisnika, poboljšanje motornih veština i  da podstiče korisnike na međusobno druženje.

Aktivnosti:

  • likovne radionice (crtanje, bojenje, kolaž tehnika)
  • izrada predmeta od raznih materijala (plastelina, gline, papira, drva, plastike),
  • društvene igre (šah, domine, karte, čoveče ne ljuti se, monopol, tombola),
  • vežbe pamćenja – ukrštene reči, reminiscentna terapija – razgledanje fotografija i evociranje uspomena, pantomima.
  • proslave rođendana, verskih i državnih praznika,
  • posete izložbama i drugim kulturnim manifestacijama.

Socijalni radnik planira i organizuje aktivnosti 2x nedeljno, utorkom i petkom od 9h do 11h časova, a sve proslave organizuje u dane praznika.

 

Zdravstvena zaštita

Medicinske usluge obavljaju medicinske sestre i negovateljice, kao i lekar opšte prakse koji dolazi u ustanovu jedan put nedeljno i po potrebi.   Kompletno medicinsko osoblje je na raspolaganju svim korisnicima doma tokom 24 sata, SOS signal služi za pozive iz svih soba koji se registruju na monitoru u sobi medicinskog osoblja. Medicinske usluge obuhvataju davanje terapije, merenje krvnog pritiska, merenje temperature, merenje šećera u krvi do većih intervencija. Medicinska nega se odnosi na kompletno zdravlje korisnika od higijene korisnika, ishrane, društveno – rekreativnih aktivnosti. U zavisnosti od potreba korisniku se zakazuju pregledi kod specijalista i u tu svrhu im se obezbeđuje prevoz do zdravstvenih ustanova.

Pružamo mogućnost prebacivanja zdravstvenog kartona u Dom zdravlja na teritoriji doma, i samim tim mogućnost dobijanja lekova na recept u Padini.

 

Ishrana

Jelovnik je prilagođen korisnicima po njihovim ukusima i po preporuci nutricioniste. Hrana se priprema po standardu ,,hasap-a,,(HACCP).   Korisnici imaju pet obroka dnevno, tri glavna jela i dve užine. U svakodnevnu ishranu ulaze zdrave namirnice, kuvana hrana, voće, povrće. Takođe oni korisnici  koji imaju problema sa gutanjem dobijaju pasiranu hranu, a korisnici koji nisu u stanju da sami uzimaju obroke dobijaju hranu po sobama i hrane ih negovateljice. Jelovnik se formira na mesečnom nivou i korisnici učestvuju u izradi istog davanjem svojih predloga.